FORSIDENYHETSARKIVLENKERSPØRSMÅLARTIKLERSJEKKLISTEOM OSSENGLISH

Helsenorge.no er blitt mye bedre

Det er gjort flere endringer på Helsenorge.no som har bidratt til at det er blitt et bedre nettsted. Den nye plattformen er mobilvennlig, har god søkefunksjon og legger til rette for å etablere gode, brukervennlige digitale tjenester i fremtiden.  


23.07.14

Pasientjournalloven er vedtatt samtidig med en ny helseregisterlov

Stortinget har vedtatt en ny pasientjournallov som skal legge til rette for at helsepersonell som yter helsehjelp, skal kunne få relevante og nødvendige opplysninger på en rask og effektiv måte, uavhengig av hvor pasienten har fått helsehjelp tidligere. Stortinget har også vedtatt en ny helseregisterlov som skal legge til rette for enklere og mer effektiv bruk av data til kvalitetsforbedring, forskning, statisitikk, helseanalyser, helseovervåkning, planlegging, styring og beredskap.

23.07.14 Read more...
 
Hvordan går jeg egentlig frem for å finne helseinformasjon på Internett?

Når du leter etter informasjon på Internett er det enkleste egentlig å søke på det du er interessert i. Det kan også være greit å undersøke om det er etablert pasientorganisasjoner på "ditt" område. De finner du her.

"helsenorge.no den offentlige helseportalen" inneholder omfattende informasjon om sykdom og behandling.

23.07.14 Read more...
 
Kronisk syke rehabiliteres på nett

"forskning.no" kan berette at kolspasienter og hjertesyke kan bli bedre med trening, noe som krever motivasjon. Oppfølging via nett eller sms kan være til hjelp. Det er en kjennsgjerning at mennesker med langvarig eller kronisk sykdom en stor del av tiden må håndtere sin helse selv. Du finner mer om dette her.

19.03.14
OM OSS
Formålet med helsE-vett.no er å komme med forslag og tips som kan være nyttige for deg som surfer etter helseinformasjon eller bruker netthelsetilbud. De gangene det er nyheter relatert til e-helse i Norge eller i utlandet, bringer vi deg disse.

Internett åpner mange muligheter for deg som er ute etter helseinformasjon, men der er også noen fallgruber. Det er ingen grunn til å la være å bruke Internett i helse- sammenheng. Det er imidlertid fornuftig å forholde seg kritisk til helseinformasjon fra nettet.

OFTE STILTE SPØRSMÅL
Hvordan går jeg egentlig frem for å finne helseinformasjon på Internett?
Kan jeg opptre anonymt på Internett?
Hvor finner jeg helseinformasjon på norsk, skandinavisk og engelsk?
Hvem kvalitetssikrer helsetilbud på Internett?
Kan personlige opplysninger komme på avveie?
Flere spørsmål...
SØK PÅ HELSE-VETT.NO
 


Publiseringsmotor utviklet av CustomPublish AS