FORSIDENYHETSARKIVLENKERSPØRSMÅLARTIKLERSJEKKLISTEOM OSSENGLISH

87 % av amerikanske ungdommer mellom 12 og 17 år bruker Internett
skrevet av: Ellen K Christiansen 18.10.05

Pew Internet & American Life Project har undersøkt Internett-vanene til amerikanske ungdommer mellom 12 og 17 år. De har kommet til at stadig flere ungdommer bruker Internett. I november 2004 var antallet omtrent 21 millioner ungdom, en økning fra ca. 17 millioner i år 2000.

Rapporten inneholder en rekke interessante betraktninger om ungdoms bruk av Internett i ulike sammenhenger, herunder til helseformål. Når det gjelder helse, viste det seg at ungdom i større grad bruker  nettet til helseformål i 2004 enn i år 2000. Tre av ti ungdommer (31%) oppgir at de vil se etter helse-, kosthold- og trimsider i 2004. Tilsvarende tall i år 2000 var 26 %.

Jenter i alderen 15-17 ser dobbelt så ofte etter helserelaterte temaer som jenter fra 12-14.

Synes du dette er av interesse? Rapporten Teens and technology finner du her.

ARTIKLER
Artiklene på helse-vett.no spenner over flere tema og fagfelt, men alle er relatert til helse på Internett.

Noen av artiklene er skrevet av eller på bestilling fra helse-vett redaksjonen, andre er hentet fra andre kilder på nettet. Forfatter/kilde er alltid oppgitt.

Har du artikler du kunne tenke deg å publisere på helse-vett.no kan disse sendes redaksjonen for vurdering.

Publiseringsmotor utviklet av CustomPublish AS