FORSIDENYHETSARKIVLENKERSPØRSMÅLARTIKLERSJEKKLISTEOM OSSENGLISH

Aksjon mot ulovlig helsemarkedsføring på nettet
skrevet av: Ane Tobro 13.02.02
Statens næringsmiddeltilsyn vil granske 30 norske helsenettsteder etter mistanke om ulovlig markedsføring av helseprodukter og helsetjenester. Nettstedene som skal granskes skal ha brukt ord, uttrykk og påstander som synes å være i strid med loven.

SNT oppgir på sine hjemmesider at søket etter norske nettsteder som driver ulovlig markedsføring av helseprodukter og helsetjenester var et ledd i den internasjonal aksjonen "Internet Sweep Day", som var organisert og koordinert av International Marketing Supervision Network (IMSN). Forbrukerombudet og Statens legemiddelverk deltok også i søket.

De aktuelle nettstedene markedsfører forskjellige typer produkter, fra slankeprodukter og medisinske preparater til vidundermedisiner som er ment å hjelpe mot ulike plager. De fleste firmaene henviser til ekspertuttalelser og dokumentasjon av ymse slag som skal styrke produktenes troverdighet. En del bringer også uttalelser fra begeistrede brukere eller vitenskapelige studier som skal ha bekreftet produktenes virkning. De 30 nettstedene som ble vurdert som ulovlige nå vil bli nærmere undersøkt.

  application/octet-streamLes Aftenpostens artikkel
text/htmlSNTs artikkel
ARTIKLER
Artiklene på helse-vett.no spenner over flere tema og fagfelt, men alle er relatert til helse på Internett.

Noen av artiklene er skrevet av eller på bestilling fra helse-vett redaksjonen, andre er hentet fra andre kilder på nettet. Forfatter/kilde er alltid oppgitt.

Har du artikler du kunne tenke deg å publisere på helse-vett.no kan disse sendes redaksjonen for vurdering.

Publiseringsmotor utviklet av CustomPublish AS