FORSIDENYHETSARKIVLENKERSPØRSMÅLARTIKLERSJEKKLISTEOM OSSENGLISH

Allmennlegeforeningen har negative erfaringer med medisinkjøp over Internett
skrevet av: Ellen K Christiansen 03.11.06

Hentet fra høringsuttalelse til "Rapport om forsendelse av legemidler fra EØS-området til privatpersoner i Norge" fra Allmennlegeforeningen og Norsk selskap for allmennmedisin :

"Vi registrerer en økende grad av egenbehandling hos våre pasienter med medikamenter kjøpt i utlandet og over internett."

Det heter videre i uttalelsen:
"Behandling startes opp før det er foretatt en medisinsk vurdering av symptomene og dette kan føre til feil behandling, overbehandling og forsinket diagnostisering av alvorlige sykdommer. For pasienter som bruker flere medikamenter, kan det forekomme interaksjoner mellom legemidlene og dermed symptomer som legen ikke har kjennskap til. Det er også en risiko for å motta et forfalsket legemiddel av dårlig kvalitet."

Hele uttalelsen finner du her 
Høringsnotatet

ARTIKLER
Artiklene på helse-vett.no spenner over flere tema og fagfelt, men alle er relatert til helse på Internett.

Noen av artiklene er skrevet av eller på bestilling fra helse-vett redaksjonen, andre er hentet fra andre kilder på nettet. Forfatter/kilde er alltid oppgitt.

Har du artikler du kunne tenke deg å publisere på helse-vett.no kan disse sendes redaksjonen for vurdering.

Publiseringsmotor utviklet av CustomPublish AS