FORSIDENYHETSARKIVLENKERSPØRSMÅLARTIKLERSJEKKLISTEOM OSSENGLISH

Amerikanere vil ha e-post til legen
skrevet av: Hege Andreassen 18.08.06
En ny undersøkelse fra USA viser det samme som tidligere undersøkelser fra Norge: pasienter ønsker å kommunisere med legen sin via e-post. Flertallet av de 390 som ble spurt hevdet at de skifter e-post adresse sjeldnere enn de skifter bostedsadresse, og alle sa de ville være interessert i å motta helseinformasjon på e-post i fremtiden.
Det var imidlertid 26 % som ikke hadde e-post adresse per i dag, og problemet med "the digital divide" - at noen grupper faller utenfor i det digitale samfunnet, blir også adressert i artikkelen. Fra norske prosjekter vet vi at både leger og pasienter ser flere fordeler enn ulemper ved å åpne for elektronisk kommunikasjon. Tidsskrift for den Norske Lægeforening har mer om saken her.
ARTIKLER
Artiklene på helse-vett.no spenner over flere tema og fagfelt, men alle er relatert til helse på Internett.

Noen av artiklene er skrevet av eller på bestilling fra helse-vett redaksjonen, andre er hentet fra andre kilder på nettet. Forfatter/kilde er alltid oppgitt.

Har du artikler du kunne tenke deg å publisere på helse-vett.no kan disse sendes redaksjonen for vurdering.

Publiseringsmotor utviklet av CustomPublish AS