FORSIDENYHETSARKIVLENKERSPØRSMÅLARTIKLERSJEKKLISTEOM OSSENGLISH

"Nettnemnda",- "hvem" er det?
skrevet av: Ellen K Christiansen 22.11.02
Nett

Nettnemnda er en uavhengig klageinstans som skal håndheve Etiske regler for Internett. Disse reglene er fastsatt av IKT-Norge og Internettforum. De tar sikte på å ivareta grunnleggende rettigheter for brukere og tjenesteytere på Internett. Oppgaven er særlig å balansere hensynet til ytringsfrihet mot hensynet til privatliv/personvern.

Nettnemnda kan treffe bindende avgjørelser i saker som gjelder virksomheter som er tjenesteytere på Internett og som har forpliktet seg til å godta de nettetiske reglene. Nemnda kan også gi uttalelser i alle spørsmål som faller inn under nemndas arbeidsområde.

Alle kan klage til Nettnemnda dersom de mener aktører på Internett krenker deres grunnleggende rettigheter.

På nettstedet til nettnemnda finner du en rekke uttalelser om ulike sider av livet på nettet. Du finner også de etiske retningslinjene nemnda følger.

Nettnemndas høringskonferanse: "Beskyttelse av personopplysninger på Internett" finner sted 16. desember 2002 i Vitenskaps­akademiet, Drammensvn. 78, Oslo.

Mer informasjon finner du her: http://www.nettnemnda.no

ARTIKLER
Artiklene på helse-vett.no spenner over flere tema og fagfelt, men alle er relatert til helse på Internett.

Noen av artiklene er skrevet av eller på bestilling fra helse-vett redaksjonen, andre er hentet fra andre kilder på nettet. Forfatter/kilde er alltid oppgitt.

Har du artikler du kunne tenke deg å publisere på helse-vett.no kan disse sendes redaksjonen for vurdering.

Publiseringsmotor utviklet av CustomPublish AS