FORSIDENYHETSARKIVLENKERSPØRSMÅLARTIKLERSJEKKLISTEOM OSSENGLISH

Artikkel om bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi i tannhelsetjenesten: Når tannfeen "goes online"
skrevet av: Ellen K Christiansen 05.05.04
Tanna goes onlineI siste nummer av Den norske tannlegeforenings tidende har fem ansatte ved Nasjonalt senter for telemedisin i Tromsø (som også står bak denne nettsiden) tatt for seg muligheter og begrensninger ved bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi i tannhelsetjenesten. Artikkelen omhandler eksempler på teknologiske løsninger ved bruk av e-post og meldingsutveksling og behandler en rekke ulike mulige anvendelses-områder. I tillegg behandles sentrale juridiske og sikkerhetsmessige aspekter.
Artikkelen tar utgangspunkt i den raske utviklingen innenfor informasjons-og kommunikasjonstekologien i helsesektoren. Tidligere kanaler for kommunikasjon og informasjonsutveksling erstattes i stigende grad av ny og "gammel" teknologi. Tilsvarende utviking kan forventes å skje innen teleodontologi. Teleodontologi er definert som "bruk av elektronisk informasjon og telekommunikasjon for støtte av odontologi praktisert på distanse. Ett eksempel er er det nettbaserte pasientarkivet for den ambulerende kjeveortopeden for Svalbard. Målet med denne tjenesten er å effektivisere behandlingen.

Hele artikkelen finner du her

ARTIKLER
Artiklene på helse-vett.no spenner over flere tema og fagfelt, men alle er relatert til helse på Internett.

Noen av artiklene er skrevet av eller på bestilling fra helse-vett redaksjonen, andre er hentet fra andre kilder på nettet. Forfatter/kilde er alltid oppgitt.

Har du artikler du kunne tenke deg å publisere på helse-vett.no kan disse sendes redaksjonen for vurdering.

Publiseringsmotor utviklet av CustomPublish AS