FORSIDENYHETSARKIVLENKERSPØRSMÅLARTIKLERSJEKKLISTEOM OSSENGLISH

Blogging når frem til nye grupper
skrevet av: Ellen K Christiansen 04.05.11

Helsebiblioteket. no kan fortelle at stadig flere tunge, medisinske tidsskrifter legger til rette for blogging. Det er antatt flere årsaker til det. En av dem kan være at det representerer en mulighet til å diskutere mer uformelt og at terskelen for å delta blir lavere. Kontakten mellom redaksjon og lesere styrkes.

Computerworld har også omtalt denne saken. Her finner du også relevante lenker til temaet. Både Helsebiblioteket og Computerworld lanserer oppfatninger om hvorfor dette skjer.

ARTIKLER
Artiklene på helse-vett.no spenner over flere tema og fagfelt, men alle er relatert til helse på Internett.

Noen av artiklene er skrevet av eller på bestilling fra helse-vett redaksjonen, andre er hentet fra andre kilder på nettet. Forfatter/kilde er alltid oppgitt.

Har du artikler du kunne tenke deg å publisere på helse-vett.no kan disse sendes redaksjonen for vurdering.

Publiseringsmotor utviklet av CustomPublish AS