FORSIDENYHETSARKIVLENKERSPØRSMÅLARTIKLERSJEKKLISTEOM OSSENGLISH

Alla kan vinn@! -e-relationer öppnar vården
skrevet av: Ellen K Christiansen 19.06.02
Alla kann vinn@!Dette er tittelen på en bok som nylig er utgitt av Landstingsforbundet i Sverige
om nåværende og fremtidig bruk av IKT i helsevesenet.
Forfatterne innleder med å si at ikke et IT-prosjekt i verden kan gjøre en virksomhet mer effektiv, hvis ikke prosjektet springer ut av et ønske om en utvikling av arbeidsformer. Hvis ikke sjefer og medarbeidere ønsker å endre arbeidsmetoder, er det som regel ingen gevinst å hente i et IT-prosjekt. "Avstå då!", er rådet fra svenskene.

Til tross for denne noe nedstemmende innledningen, inneholder boka et vell av gode ideer om fremtidig bruk av IKT i helsevesenet, samtidig som en rekke aktuelle prosjekter er beskrevet.

Boka er interessant lesning for den som er opptatt av å diskutere fremtidens helsevesen med utgangspunkt i pasienters behov, samtidig som effektivitet i helsevesenet er på dagsordenen.

Av særlig interessante temaer kan nevnes:
- Hvem tjener på e-kommunikasjon?
- Eksempler fra Skjellefteå lasarett og inkontinensskolen
- Internett i behandlingen av kronikere
- Behov blant spesielle grupper, så som funksjonshemmete og innvandrere
- Pasienten som "vokter" av egne journaler på nett
- Opprettelse av helsemapper på nettet for alle

Visste du forresten at det ikke er allmennpraktikere (kommunelegene) som i fremtiden vil utgjøre førstelinjetjenestene i helsevesenet?

Lenken til boka finner du her:

Alla kan vinn@!

 

ARTIKLER
Artiklene på helse-vett.no spenner over flere tema og fagfelt, men alle er relatert til helse på Internett.

Noen av artiklene er skrevet av eller på bestilling fra helse-vett redaksjonen, andre er hentet fra andre kilder på nettet. Forfatter/kilde er alltid oppgitt.

Har du artikler du kunne tenke deg å publisere på helse-vett.no kan disse sendes redaksjonen for vurdering.

Publiseringsmotor utviklet av CustomPublish AS