FORSIDENYHETSARKIVLENKERSPØRSMÅLARTIKLERSJEKKLISTEOM OSSENGLISH

Dagens Medisin melder: "Fastleger med lovstridig nettside"
skrevet av: Ellen K Christiansen 02.03.04
Dagens medisin igjenAv oppslaget fremgår at flere allmennleger tilbyr pasienter å bestille
resepter via egen nettside. Noen besvarer også spørsmål om pasientenes helse.
Dette er i strid med norsk lov. Og forklaringen?
Helseopplysninger som kan knyttes til den enkelte pasient, kan ikke sendes ukryptert over Internett. Grunnen til dette er at det iflg. Datatilsynet ikke er sikkert nok. Med dette menes at mulighetene for at opplysningene skal komme på avveier er større enn det som kan aksepteres etter personvernlov-givningen.

Det som ikke nevnes i artikkelen, er at det finnes tekniske løsninger som tilfredsstiller Datatilsynets krav. En av disse løsningene er utviklet ved Nasjonalt senter for telemedisin (NST, som også står bak denne nettsiden). En rekke artikler vedrørende PasientLink finner du på NSTs egne hjemmesider:
Om PasientLink

Det er altså ikke lov for leger, verken direkte eller indirekte, å oppfordre pasienter til å sende helseopplysninger over Internett uten at opplysningene er kryptert. Identiteten til sender og mottager må sjekkes, i tillegg til at opplysningene ikke skal kunne endres eller slettes underveis. Dette er interessant i en tid da så vidt mange pasienter ønsker tilbud om e-post kontakt med fastlege og annet helsepersonell.

Denne artikkelen finnes ikke på nettet, men Dagens Medisin omtalte kontrollen i forkant her:
Bakgrunnen for Datatisynets kontroll her

Etter kontrollen stod følgende å lese i Datatilsynets brev til Lillestrøm legesenter:
"Lillestrøm legesenter har en tjeneste hvor pasientene kan bestille time og fornyelse av resepter over Internett. Det er også anledning til å stille spørsmål til legen. Sensitive opplysninger skal ikke sendes ukryptert over Internett, da faren for at opplysningene da kan komme på avveier er overhengende, jf. helseregisterloven § 16 jf. personopplysningsforskriften § 2-11. Dette innebærer at ordningen med reseptbestilling og spørsmål-svar må endres/fjernes for å tilfredsstille helseregisterlovens krav." (Dagens Medisin, 26. februar 2004, 04-04)

Helsemyndighetene har, så vidt vites, ikke uttalt seg om forsvarligheten av disse tilbudene i henhold til helselovgivningen.

ARTIKLER
Artiklene på helse-vett.no spenner over flere tema og fagfelt, men alle er relatert til helse på Internett.

Noen av artiklene er skrevet av eller på bestilling fra helse-vett redaksjonen, andre er hentet fra andre kilder på nettet. Forfatter/kilde er alltid oppgitt.

Har du artikler du kunne tenke deg å publisere på helse-vett.no kan disse sendes redaksjonen for vurdering.

Publiseringsmotor utviklet av CustomPublish AS