FORSIDENYHETSARKIVLENKERSPØRSMÅLARTIKLERSJEKKLISTEOM OSSENGLISH

Danmark tillater tilgang til elektroniske journaler på tvers av helseinstitusjoner
skrevet av: Ellen K Christiansen 27.11.07
Dette fremgår blant annet av en artikkel i Computerworld 19.11.2007. Det danske Datatilsynet har nettopp godkjent ordningen, noe som på sikt kan tenkes å påvirke utviklingen i Norge. Dette mener Torbjørn Nystadnes i KITH, Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren. Mer om dette kan leses her. Foreløpig står det ingenting om dette på det danske datatilsynets sider, men det kommer forhåpentligvis etter hvert.
ARTIKLER
Artiklene på helse-vett.no spenner over flere tema og fagfelt, men alle er relatert til helse på Internett.

Noen av artiklene er skrevet av eller på bestilling fra helse-vett redaksjonen, andre er hentet fra andre kilder på nettet. Forfatter/kilde er alltid oppgitt.

Har du artikler du kunne tenke deg å publisere på helse-vett.no kan disse sendes redaksjonen for vurdering.

Publiseringsmotor utviklet av CustomPublish AS