FORSIDENYHETSARKIVLENKERSPØRSMÅLARTIKLERSJEKKLISTEOM OSSENGLISH

Datatilsynet på kontroll til allmennlegene
skrevet av: Ellen K Christiansen 08.09.03
Det gjelder å være på forskuddLegene selv foretrekker informasjon og veiledning.
Datatilsynet skal nå føre kontroll med datasikkerheten ved legekontorer landet rundt. De er særlig interessert i journalsystemene og ev. tilknytning til eksterne nettverk. Målet med tilsynet er å sikre at pasientenes helseopplysninger er sikkert oppbevart uten adgang for uvedkommende. Det vil også bli satt fokus på legenes plikt til å utarbeide en risikovurdering av eget datasystem. Dette innebærer at hvert enkelt legekontor skal kunne dokumentere at de har tenkt gjennom hvilke risikofaktorer som er forbundet med kontorets datasystem.

Hele artikkelen i "Dagens Medisin" finner du her   

ARTIKLER
Artiklene på helse-vett.no spenner over flere tema og fagfelt, men alle er relatert til helse på Internett.

Noen av artiklene er skrevet av eller på bestilling fra helse-vett redaksjonen, andre er hentet fra andre kilder på nettet. Forfatter/kilde er alltid oppgitt.

Har du artikler du kunne tenke deg å publisere på helse-vett.no kan disse sendes redaksjonen for vurdering.

Publiseringsmotor utviklet av CustomPublish AS