FORSIDENYHETSARKIVLENKERSPØRSMÅLARTIKLERSJEKKLISTEOM OSSENGLISH

Den teknologiske utvikling øker kløften mellom fattig og rik
skrevet av: Ellen K Christiansen 17.03.03

Dette er tittelen på en artikkel i siste nummer av Tidsskrift for den norske Lægeforening. Forfattere er John-Arne Skolbekken og Olaug S. Lian. De har blant annet pekt på at tiltakende etterspørsel etter ny medisinsk teknologi fører til vekst i helsetjenesten og at denne utviklingen er ikke bare positiv. 

Fra sammendraget av artikkelen sakser vi følgende om Resultat:

"Tiltakende etterspørsel etter ny medisinsk teknologi fører til vekst i helsetjenesten. Denne utviklingen er ikke bare positiv, idet den medfører både en medikalisering i den rike del av verden og en mangel på utvikling av nødvendig teknologi for å bekjempe alvorlige sykdommer blant verdens fattige.

Ser dette interessant ut?
Hele artikkelen finner du her:
http://www.tidsskriftet.no/pls/lts/PA_LT.VisSeksjon?vp_SEKS_ID=761455

 

ARTIKLER
Artiklene på helse-vett.no spenner over flere tema og fagfelt, men alle er relatert til helse på Internett.

Noen av artiklene er skrevet av eller på bestilling fra helse-vett redaksjonen, andre er hentet fra andre kilder på nettet. Forfatter/kilde er alltid oppgitt.

Har du artikler du kunne tenke deg å publisere på helse-vett.no kan disse sendes redaksjonen for vurdering.

Publiseringsmotor utviklet av CustomPublish AS