FORSIDENYHETSARKIVLENKERSPØRSMÅLARTIKLERSJEKKLISTEOM OSSENGLISH

Det satses på elektronisk samhandling i helse-og sosialsektoren!
skrevet av: Ellen K Christiansen 18.02.03

Sosial-og helsedirektoratet har foretatt en foreløpig evaluering av "Si@"-planen som ble fremlagt på  konferansen: "Sagt@,- men hva så?" på Hamar i forrige uke. En av konklusjonene så langt er at utbygging av de regionale helsenettene går etter planen og at den videre målsetting er at de skal knyttes sammen i et nasjonalt helsenett i løpet av 2003.

En annen konklusjon er at stadig flere legekontoret kan ta imot epikrise elektronisk, noe som forhåpentligvis etterhvert både vil spare penger og føre til at epikrisen kommer fortere frem. Om to-tre år er planen at alle sykehus og legekontorer skal kommunisere elektronisk. Målsettingen er at informasjonen fra ulike deler av helsevesenet skal følge med pasienten.

Det jobbes å også med at fastlegen for fremtiden skal kunne sende sykemeldinger elektronisk til trygdekontorene.

Si@-planen i word-versjon finner du her

ARTIKLER
Artiklene på helse-vett.no spenner over flere tema og fagfelt, men alle er relatert til helse på Internett.

Noen av artiklene er skrevet av eller på bestilling fra helse-vett redaksjonen, andre er hentet fra andre kilder på nettet. Forfatter/kilde er alltid oppgitt.

Har du artikler du kunne tenke deg å publisere på helse-vett.no kan disse sendes redaksjonen for vurdering.

Publiseringsmotor utviklet av CustomPublish AS