FORSIDENYHETSARKIVLENKERSPØRSMÅLARTIKLERSJEKKLISTEOM OSSENGLISH

En underlig historie fra Sverige
skrevet av: Bård Mathias Andersen 11.07.02
En svensk historie I vårt arbeid med kvalitetssikring av netthelsetilbud, har vi blant annet fokusert på at datasikkerhet er viktig for at personopplysninger ikke skal havne på avveier. For å oppnå dette, må sikkerhetssystemene fungere, men det må også samspillet mellom mennesker og teknikk. God datasikkerhet forutsetter at "spillereglene" følges av de involverte.

Dette eksempelet fra Sverige skulle være egnet til å illustrere dette.

I forbindelse med at en kjent, svensk politiker ble innlagt på sykehuset, ble det registrert at usedvanlig mye opplysninger fra hans journal kom offentligheten for øre. Nærmere undersøkelser viste at i alt 26 av 87 personer som hadde vært inne på hans elektroniske journal, ikke hadde hatt noe der å gjøre. En av de 26 ble tiltalt for datainnbrudd. Vil du vite hvordan det gikk?

Klikk her først og deretter videre til selve historien: http://www.datatilsynet.no/

 

ARTIKLER
Artiklene på helse-vett.no spenner over flere tema og fagfelt, men alle er relatert til helse på Internett.

Noen av artiklene er skrevet av eller på bestilling fra helse-vett redaksjonen, andre er hentet fra andre kilder på nettet. Forfatter/kilde er alltid oppgitt.

Har du artikler du kunne tenke deg å publisere på helse-vett.no kan disse sendes redaksjonen for vurdering.

Publiseringsmotor utviklet av CustomPublish AS