FORSIDENYHETSARKIVLENKERSPØRSMÅLARTIKLERSJEKKLISTEOM OSSENGLISH

Er du interessert i helseinformasjon?
skrevet av: Ellen K Christiansen 16.06.03
HippoSosial-og helsedirektoratet inviterer deg til å delta i et internasjonalt prosjekt om hvordan helsinformasjon kan presenteres på en best mulig måte. Høres dette interessant ut?

 

Du finner mer informasjon her og kan lese mer om prosjektet her:

Dette er sosial-og helsedirektoratets nærmere redegjørelse for prosjektet:

 

HELSEINTERESSERT?

Du inviteres til å delta i et unikt forskningsprosjekt på Internett: HIPPO

 

Sosial- og helsedirektoratet inviterer helseinteressert publikum, helsepersonell og politikkere til å delta i et unikt Internett-basert forskningsprosjekt for å avdekke hvordan helseinformasjon kan presenteres på en best mulig måte.

 

Internasjonal undersøkelse

HIPPO-prosjektet (Helse Informasjons Prosjekt: Presentasjon On-line) er en serie av internasjonale undersøkelser som skal gjennomføres på Internett. Ettersom tilgjengeligheten til helseinformasjon blir stadig større på Internett, blir det mer og mer viktig å finne konsekvente og gode måter å presentere helseinformasjonen.

 

Risiko, usikkerhet og virkninger både kan og blir presentert med bruk av en rekke forskjellige begreper, statistikk og grafikk som kan virke forvirrende på mange. Fra tidligere forskning vet vi at måten opplysning om utfall av helsetiltak presenteres påvirker behandlingsvalg. Vi håper å finne ut hvilke presentasjonsmåter for effekter av helsetiltak resulterer i valg som er i mest mulig samsvar med folks egne verdier.

 

Sosial- og helsedirektoratet gjennomfører HIPPO-prosjektet i samarbeid med det medisinske fakultet ved Universitetet i Buffalo, New York og McMaster Universitet i Canada. Prosjektet har fått midler fra Norges forskningsråd.

 

Delta!

Ved å delta i dette forskningsprosjekt, kan du lære mer om å forstå informasjon om gevinst og risiko ved forskjellige typer av helsetiltak, og du vil bli mer kjent med begreper og statistikk som brukes når resultater av forskning om helsetiltak presenteres. Dette kommer i tillegg til at du hjelper du oss til å lære mer om hvordan helseinformasjon kan presenteres på en best mulig måte.

 

I første omgang er det planlagt to undersøkelser. Den første er om bruk av kolesterol-senkende legemidler i forhold til hjertesykdom, og den andre er om kirurgi ved ryggsmerter. Fremtidige undersøkelser kan komme til å handle om valg av behandling for pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS), tilstander som angår folk med ryggproblemer, så vel som andre problemer. Vi er også interessert i å få forslag fra publikum for hvilke helseforhold vi kunne undersøke.

 

Enkelt å delta

For å delta i den første undersøkelsen i HIPPO-prosjektet, ber vi deg gå rett inn på hjemmesiden www.icru.no/hippo/cholesterol  . Når du er ferdig med besvarelsen, vil du få spørsmål om du er interessert i å delta i flere HIPPO-undersøkelser. Svarer du ja, blir du bedt om å registrere deg, og du vil motta invitasjon per e-post til å delta i fremtidige undersøkelser.

 

Hvis du ikke er interessert i å delta i akkurat denne undersøkelsen, men kan tenke deg å være med i noen av de kommende undersøkelsene, kan du registrere deg som deltaker i forskningspanelet på hjemmesiden www.icru.no/hippo/recruitment

 

Alle svar som du legger inn blir anonymisert, og vi garanterer at ditt navn eller e-post adresse ikke blir gitt til andre. Du kan når som helst trekke deg fra deltakelse i HIPPO-undersøkelsene, eller få e-postadressen din strøket fra vår database.

 

Alle som gjennomfører undersøkelsen kan være med i trekningen av et gavekort for til en verdi av kr. 800 fra en norsk bokhandler eller ca. $100 for å handle fra Amazon.com.  De som ønsker det ville også kunne motta en kort foreløpig rapport om resultatet så snart undersøkelsen er gjennomført.

 

Kontakt oss

På nettstedet www.icru.no/hippo/cholesterol  kan du lese mer om HIPPO-prosjektet eller delta i den første undersøkelsen direkte. Du kan melde din interesse for å bli med i framtidige undersøkelser når du er ferdig med å besvare den første undersøkelsen, eller ved å gå direkte til www.icru.no/hippo/recruitment .

 

Avdelingsdirektør og lege Andrew David Oxman, Sosial- og helsedirektoratets avdeling for helsetjenesteforsking er prosjektleder for HIPPO-undersøkelsen. Hvis du har spørsmål eller forslag til framtidige undersøkelser, ber vi deg sende oss en e-post til cheryl.carling@shdir.no 

 

 

ARTIKLER
Artiklene på helse-vett.no spenner over flere tema og fagfelt, men alle er relatert til helse på Internett.

Noen av artiklene er skrevet av eller på bestilling fra helse-vett redaksjonen, andre er hentet fra andre kilder på nettet. Forfatter/kilde er alltid oppgitt.

Har du artikler du kunne tenke deg å publisere på helse-vett.no kan disse sendes redaksjonen for vurdering.

Publiseringsmotor utviklet av CustomPublish AS