FORSIDENYHETSARKIVLENKERSPØRSMÅLARTIKLERSJEKKLISTEOM OSSENGLISH

Er offentlige helseportaler nyttige? Ny studie
skrevet av: Ellen K Christiansen 12.01.06
Bakgrunnen for studien var all den helseinformasjonen av varierende
kvalitet som ligger på Internett. Det er så mye der at det kan være vanskelig
for den enkelte å vite hva man kan stole på. Mange har ment at såkalte
"helseportaler" kan løse dette. Målet for studien var å vurdere hvorvidt
eksisterende offentlige helseportaler formidler tilgang til relevant, troverdig
og forståelig informasjon om effektene av ulike former for
helsehjelp/intervensjon for noen utvalgte lidelser.
Konklusjonen etter å ha testet åtte klinisk relevante spørsmål på fire ulike helseportaler, var at helseinformasjon som er tilgjengelig via helseportaler, sjelden er tilstrekkelig vitenskapelig forankret. Informasjonen er tvert imot karakterisert som uklar, ufullstendig og villedende. "Portaler er bare så gode som informasjonen de leder til." Å bruke penger på nasjonale helseportaler vil høyst sannsynlig ikke være til hjelp for brukerne med mindre det investeres i selve produksjonen og vedlikeholdet av den informasjonen som portalen leder til, mener forfatterne.

Artikkelen på engelsk finner du her

ARTIKLER
Artiklene på helse-vett.no spenner over flere tema og fagfelt, men alle er relatert til helse på Internett.

Noen av artiklene er skrevet av eller på bestilling fra helse-vett redaksjonen, andre er hentet fra andre kilder på nettet. Forfatter/kilde er alltid oppgitt.

Har du artikler du kunne tenke deg å publisere på helse-vett.no kan disse sendes redaksjonen for vurdering.

Publiseringsmotor utviklet av CustomPublish AS