FORSIDENYHETSARKIVLENKERSPØRSMÅLARTIKLERSJEKKLISTEOM OSSENGLISH

EUs 5. kvalitetskriterium for nettsider med helse som tema: Ansvarlighet
skrevet av: Ellen K Christiansen 26.09.03
Ansvarlig redigering?Dette kriteriet handler både om at det skal fortas løpende intern kvalitetskontroll av hvert nettsted og at det skal opplyses hvilke kvalitetskrav som ligger til grunn for valg av nettstedets innhold og dets oppbygning.

Mer konkret skal noen ha det definerte ansvaret for ev. tilbakemelding til brukere av nettsteder dersom dette er nødvendig. Navnet på den som er ansvarlig for kvalitetssikring av nettstedet bør oppgis. I tillegg bør ansvarlige for nettstedet forsikre seg om, så langt mulig, at de nettsteder det lenkes til er av god kvalitet. Generelt sett bør det redegjøres for redaksjonell linje.

Relevante spørsmål i denne forbindelse: Finnes det funksjoner for tilbakemelding? Er det opplyst når du kan forvente svar? Fremgår det hvilke kvalitetsstandarder og redaksjonelle retningslinjer som blir fulgt?

For deg som er spent på det sjette og siste kriteriet: Her finner du det også (på dansk).

 

ARTIKLER
Artiklene på helse-vett.no spenner over flere tema og fagfelt, men alle er relatert til helse på Internett.

Noen av artiklene er skrevet av eller på bestilling fra helse-vett redaksjonen, andre er hentet fra andre kilder på nettet. Forfatter/kilde er alltid oppgitt.

Har du artikler du kunne tenke deg å publisere på helse-vett.no kan disse sendes redaksjonen for vurdering.

Publiseringsmotor utviklet av CustomPublish AS