FORSIDENYHETSARKIVLENKERSPØRSMÅLARTIKLERSJEKKLISTEOM OSSENGLISH

EUs 6. kvalitetskriterium for nettsider med helse som tema: Tilgjengelighet
skrevet av: Ellen K Christiansen 20.10.03
Hvis jeg bare kunne finne.....Med "tilgjengelighet" siktes det til både retningslinjer for fysisk tilgjengelighet og generell mulighet for å finne, søke, lese og bruke informasjonen du finner på nettet. Dette er særlig relevant for enkelte grupper funksjonshemmete, men er i tillegg av stor interesse for en hvilken som helst bruker.

Dersom du ønsker å sjekke tilgjengeligheten på annen måte enn ved å prøve deg fram, kan følgende spørsmål være relevante: Er det lett å finne fram til nettstedet? Er det lett å finne fram etter at du er kommet inn? Er f.eks. søkemulighetene gode? Blir utskriftene slik de skal være? Er nettstedet tilrettelagt for blinde og svaksynte?

Alle kriteriene på dansk finner du her

ARTIKLER
Artiklene på helse-vett.no spenner over flere tema og fagfelt, men alle er relatert til helse på Internett.

Noen av artiklene er skrevet av eller på bestilling fra helse-vett redaksjonen, andre er hentet fra andre kilder på nettet. Forfatter/kilde er alltid oppgitt.

Har du artikler du kunne tenke deg å publisere på helse-vett.no kan disse sendes redaksjonen for vurdering.

Publiseringsmotor utviklet av CustomPublish AS