FORSIDENYHETSARKIVLENKERSPØRSMÅLARTIKLERSJEKKLISTEOM OSSENGLISH

Finsk sykehus dømt til å betale erstatning for manglende beskyttelse av pasientdata
skrevet av: Ellen K Christiansen 20.08.08

Den Europeiske menneskerettighetsdomstolen har dømt et Finsk sykehus til å betale erstatning til en pasient fordi hennes journal ikke ble godt nok beskyttet mot innsyn fra ansatte ved sykehuset som ikke hadde behandlingsansvar for henne.

Dommen er basert på artikkel 8 i Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen om retten til respekt for privatliv og familieliv der det blant annet heter: "Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse". Dommen er interessant av mange grunner, særlig i disse dager da tilgang til elektroniske journalsystemer, både innad i sykehus og mellom sykehus og over landegrenser, diskuteres i så stor grad.

Saken gjaldt en sykepleier som var ansatt ved sykehusets øyeavdeling på åremål, samtidig som hun gikk til behandling ved en annen avdeling ved sykehuset fordi hun var HIV-smittet. Etter hvert fikk hun mistanke om at hennes kolleger ved øyeavdelingen visste om dette og at de hadde fått vite om det via hennes journal.  Etter noen år i jobb ved øyeavdelingen fikk hun uten påviselig grunn heller ikke fornyet sin arbeidskontrakt.

Domstolen kom enstemmig til at mangelfull sikring av hennes helseopplysninger innebar brudd på menneskerettighetskonvensjonens artikkel 8. Opplysningene skulle vært sikret slik at ingen som ikke hadde behandlingsansvar for henne ved sykehuset, skulle ha mulighet til å gå inn i hennes journal.

Mer informasjon om dette, dessverre bare på engelsk, finner du her.

Lenke til selve dommen: European Court of Human Rights judgement

ARTIKLER
Artiklene på helse-vett.no spenner over flere tema og fagfelt, men alle er relatert til helse på Internett.

Noen av artiklene er skrevet av eller på bestilling fra helse-vett redaksjonen, andre er hentet fra andre kilder på nettet. Forfatter/kilde er alltid oppgitt.

Har du artikler du kunne tenke deg å publisere på helse-vett.no kan disse sendes redaksjonen for vurdering.

Publiseringsmotor utviklet av CustomPublish AS