FORSIDENYHETSARKIVLENKERSPØRSMÅLARTIKLERSJEKKLISTEOM OSSENGLISH

Forskrift for Norges nye, person- identifiserbare pasientregister er vedtatt
skrevet av: Ellen K Christiansen 11.12.07
Norge har noen helseregistre fra før, men bare enkelte av dem har vært personidentifiserbare. Ett eksempel på et slikt register har vært kreftregisteret.
Men nå kommer altså et omfattende personidentifiserbart helseregister som kan inneholde følgende:
  • helseopplysninger om allle som får helsehjelp i spesialisthelsetjenesten i Norge
  • opplysninger fra akuttmottak med sykehus, legevakter knyttet til sykehus og enkelte kommunale legevakter
  • opplysninger om pasienter som mottar behandling i Norge, eller i utlandet etter henvisning fra spesialisthelsetjenesten i Norge
Det fremgår av forskriften at en rekke opplysninger av medisinsk og administrativ art kan registreres uten samtykke fra den det gjelder når det er "relevant og nødvendig for å fremme registerets hovedformål".

Opprettelsen av registeret har vært heftig diskutert blant forskere og andre.

Mer om dette kan du lese her.
ARTIKLER
Artiklene på helse-vett.no spenner over flere tema og fagfelt, men alle er relatert til helse på Internett.

Noen av artiklene er skrevet av eller på bestilling fra helse-vett redaksjonen, andre er hentet fra andre kilder på nettet. Forfatter/kilde er alltid oppgitt.

Har du artikler du kunne tenke deg å publisere på helse-vett.no kan disse sendes redaksjonen for vurdering.

Publiseringsmotor utviklet av CustomPublish AS