FORSIDENYHETSARKIVLENKERSPØRSMÅLARTIKLERSJEKKLISTEOM OSSENGLISH

Forskrift om tilgang til dine helseopplysninger er på høring
skrevet av: Ellen K Christiansen 10.06.10

Nå er den kommet på høring: "Forskrift om informasjonssikkerhet, tilgangsstyring og tilgang til helseopplysninger i behandlingsrettede helseregistre".  Et "behandlingsrettede helseregister" vil typisk være pasientjournaler, enten de er elektroniske eller papirbaserte. Det vil også omfatte de pasientadministrative systemene. Forutsetningen er at formålet med registeret er å gi helsehjelp. 

I helseregisterloven er et behandlingsrettet helseregister definert som et "journal- og informasjonssystem eller annet helseregister som har til formål å gi grunnlag for handlinger som har forebyggende, diagnostisk, behandlende, helsebevarende eller rehabiliterende mål i forhold til den enkelte pasient og som utføres av helsepersonell, samt administrasjon av slike handlinger,...". Eller kortere sagt: Blant annet pasientjournalen.

Du finner høringsbrev og høringsutkastet til forskriften her.

ARTIKLER
Artiklene på helse-vett.no spenner over flere tema og fagfelt, men alle er relatert til helse på Internett.

Noen av artiklene er skrevet av eller på bestilling fra helse-vett redaksjonen, andre er hentet fra andre kilder på nettet. Forfatter/kilde er alltid oppgitt.

Har du artikler du kunne tenke deg å publisere på helse-vett.no kan disse sendes redaksjonen for vurdering.

Publiseringsmotor utviklet av CustomPublish AS