FORSIDENYHETSARKIVLENKERSPØRSMÅLARTIKLERSJEKKLISTEOM OSSENGLISH

Forslag om et landsomfattende personidentifiserbart pasientregister
skrevet av: Ellen K Christiansen 19.01.06

Helse- og omsorgsdepartementet sendte den 20. september 2005 ut forslag om å etablere Norsk pasientregister (NPR) som et personidentifiserbart register uten samtykke fra den enkelte registrerte. Forslaget innebærer en endring av helseregisterloven § 8 tredje ledd.

Høringsuttalelsene har strømmet inn.

Datatilsynet frykter dårligere personvern, Pasientombudene har mottatt sterke reaksjoner fra pasienter som ønsker å reservere seg, Legeforeningen går ikke inn for forslaget, Bioteknologinemnda har i et grundig høringsnotat redegjort for sine synspunkter og mener saken er så viktig at den burde vært behandlet på en annen måte, Norsk Thyreoideaforbund går inn for opprettelsen av et personidentifiserbart Norsk pasientregister i likhet med endel andre brukerorganisasjoner.

Dette er bare noen eksempler. Det finnes en rekke uttalelser på nettet.
ARTIKLER
Artiklene på helse-vett.no spenner over flere tema og fagfelt, men alle er relatert til helse på Internett.

Noen av artiklene er skrevet av eller på bestilling fra helse-vett redaksjonen, andre er hentet fra andre kilder på nettet. Forfatter/kilde er alltid oppgitt.

Har du artikler du kunne tenke deg å publisere på helse-vett.no kan disse sendes redaksjonen for vurdering.

Publiseringsmotor utviklet av CustomPublish AS