FORSIDENYHETSARKIVLENKERSPØRSMÅLARTIKLERSJEKKLISTEOM OSSENGLISH

Forslag om lovforbud mot snoking i journaler
skrevet av: Ellen K Christiansen 28.06.07
Helsedepartementets Sylvia Brustad ønsker nå et uttrykkelig forbud mot "snoking" i pasientjournaler. Dette skal sikre at helsepersonell ikke tilegner seg helseopplysninger om pasienter som de ikke har tjenestelig behov for.  
Bakrunnen for at dette er kommet opp nå, er en rapport fra Helsetilsynet som viser at blant annet personalet ved Ahus har for lett tilgang til taushetsbelagte pasientopplysninger. Innføring av elektroniske journalsystemer kan, uten gode sikkerhetsrutiner og klare rammer, gjøre det enklere for den enkelte ansatte å tilegne seg opplysninger om pasienter som de ikke har behandlingsansvar for. Samtidig er det blitt enklere å spore urettmessig tilgang.

Omtalen i Helserevyen finner du her.
Ytterligere info fra artikkel i Romerikes Blad finner du her.
ARTIKLER
Artiklene på helse-vett.no spenner over flere tema og fagfelt, men alle er relatert til helse på Internett.

Noen av artiklene er skrevet av eller på bestilling fra helse-vett redaksjonen, andre er hentet fra andre kilder på nettet. Forfatter/kilde er alltid oppgitt.

Har du artikler du kunne tenke deg å publisere på helse-vett.no kan disse sendes redaksjonen for vurdering.

Publiseringsmotor utviklet av CustomPublish AS