FORSIDENYHETSARKIVLENKERSPØRSMÅLARTIKLERSJEKKLISTEOM OSSENGLISH

Fra Dagens Medisin: Telemedisin gir takstsurr
skrevet av: Ellen K Christiansen 14.11.06
Dagens medisinDagens Medisin har i sin siste utgave tatt opp spørsmålet om telemedisinske takster. Spesialrådgiver Arvid Mikelsen i Den norske lægeforening hevder at dette ikke er så presserende fordi telemedisin "foregår mest i Nord-Norge, som en forsøksordning". Steinar Pedersen, leder for Nasjonalt senter for telemedisin i Tromsø (som også står bak denne nettsiden), er ikke enig i dette.

Han forteller at det i flere år har vært diskusjoner telemdisinske takster. Han sier også at det heller ikke er riktig at det bare er distriktene som driver med telemedisin. Den største aktiviteten foregår i byer og tettsteder.

Hele artikkelen

I den samme utgaven av Dagens medisin kan du også lese om "Nettevakten", et system som ved hjelp av tekstmeldinger skal gi trygghet til syke og til mennesker som bor alene. Høgskolelektor Henry Bjånesø ved institutt for økonomisk.administrative fag ved Høgskolen i Bergen håper at dette kan føre til at de som bor alene, kan føle seg trygge. Systemet er basert på at folk skal melde fra når alt er bra. Hvis ikke det kommer en slik melding innen et visst klokkeslett hver dag, vil nettevakten sørge for at det blir tatt kontakt med vedkommende.

Mer om Nettevakten her
Og her

ARTIKLER
Artiklene på helse-vett.no spenner over flere tema og fagfelt, men alle er relatert til helse på Internett.

Noen av artiklene er skrevet av eller på bestilling fra helse-vett redaksjonen, andre er hentet fra andre kilder på nettet. Forfatter/kilde er alltid oppgitt.

Har du artikler du kunne tenke deg å publisere på helse-vett.no kan disse sendes redaksjonen for vurdering.

Publiseringsmotor utviklet av CustomPublish AS