FORSIDENYHETSARKIVLENKERSPØRSMÅLARTIKLERSJEKKLISTEOM OSSENGLISH

God Web-kvalitet
skrevet av: Hege Andreassen 12.06.02
EdderkoppnettI sosial- og helsesektoren arbeides det videre med en veileder for tilbydere av nett-helsetjenester. Foreløpig finnes der andre muligheter for deg som vil kvalitetssikre tjenesten din. Statskonsult har revidert sine kvalitetskriterier, og opplyser at 2002-utgaven er blitt "strengere" enn den forrige.

Sidene til statskonsult tilbyr deg en oversikt over de 29 kriteriene, informasjon om deres forståelse av kvalitet, diskusjonsforum og en mulighet til å teste din side. Kriteriene retter seg mot web-tjenester generelt og er ikke spesialtilpasset helse-stoff. Det er web-mediet som er i fokus.

Dersom du er ute etter informasjon om kvalitet på helse-nettsteder spesielt finnes der en del frivillige og private initiativer som tar tak i dette. Blant norske tilbydere har prinsippene til organisasjonen Health on the net (HON) hatt betydning. Deres code of conduct vektlegger blant annet kvaliteten på medisinsk informasjon i henhold til krav om etterprøvbarhet, bevisst bruk av reklame og faglig integritet.

Den norske veilederen for nett-helsetilbydere er planlagt ferdigstilt iløpet av sommeren informerer den nedsatte arbeidsgruppen.

ARTIKLER
Artiklene på helse-vett.no spenner over flere tema og fagfelt, men alle er relatert til helse på Internett.

Noen av artiklene er skrevet av eller på bestilling fra helse-vett redaksjonen, andre er hentet fra andre kilder på nettet. Forfatter/kilde er alltid oppgitt.

Har du artikler du kunne tenke deg å publisere på helse-vett.no kan disse sendes redaksjonen for vurdering.

Publiseringsmotor utviklet av CustomPublish AS