FORSIDENYHETSARKIVLENKERSPØRSMÅLARTIKLERSJEKKLISTEOM OSSENGLISH

Health Summit Working Group: Det har vært jobbet lenge med kvalitets- sikring!
skrevet av: Ellen K Christiansen 01.11.06

Disse kvalitetskriteriene ble laget allerede i 1996-98. Redaksjonen finner det interessant at grunnprinsippene er de samme som kommer til uttrykk i en rekke nyere kvalitetssikringssystemer. Disse kriteriene ble laget etter initiativ av the Health Information Technology Institute of Mitretek Systems. Deltagere i arbeidet var både representanter fra befolkningen, helsepersonell, medisinske bibliotekarer og lignende profesjoner, samt utviklere av web-sider og organisasjoner innen helsevesen og informasjon.  Arbeidet pågikk over en periode på 18 måneder. 

 Og kriteriene var som følger:

Kriterier for evaluering av helseinformasjon på Internett

  • Kredibilitet: Inkludererer kilden, aktualiteten, relevansen/nytten og redaksjonell kvalitetssikring av informasjonen 
  • Innhold: Må være korrekt og fullstendig og ha en passende ansvarsfraskrivelsesklausul
  • Åpenhet: Inkluderer å informere brukeren om formålet til siden, så vel som eventuell pofilering eller innsamling av  informasjon forbundet med bruken av siden  
  • Lenker: Skal være gjennomgått mht. utvalg, arkitektur, innhold og dyplenking
  • Design: Omfatter tilgjengelighet, logisk organisering (mulighet for navigering) og interne søkemuligheter
  • Interaktivitet: Inkluderer feedback-mekanismer og muligheter for utveksling av informasjon blant brukerne 
  • Advarsler: Klargjøring av hvorvidt sidens formål er å markedsføre produkter og tjenester eller først og fremst å informere

(Redaksjonens oversettelse)

Lenken til den engelse teksten

ARTIKLER
Artiklene på helse-vett.no spenner over flere tema og fagfelt, men alle er relatert til helse på Internett.

Noen av artiklene er skrevet av eller på bestilling fra helse-vett redaksjonen, andre er hentet fra andre kilder på nettet. Forfatter/kilde er alltid oppgitt.

Har du artikler du kunne tenke deg å publisere på helse-vett.no kan disse sendes redaksjonen for vurdering.

Publiseringsmotor utviklet av CustomPublish AS