FORSIDENYHETSARKIVLENKERSPØRSMÅLARTIKLERSJEKKLISTEOM OSSENGLISH

Helse på nett: Bra og dårlige tilbud. Dine erfaringer?
skrevet av: Ellen K Christiansen 28.08.03

Velkommen til vårt e-helseforum under vignetten "Forum" øverst på siden. Dette er etablert for at brukere av helserelaterte tilbud på nettet skal kunne utveksle erfaringer seg imellom. I tillegg vil Nasjonalt senter for telemedisin (NST) gjerne vite noe om hvilke netthelsetilbud du kunne ønske deg hvis du fikk velge fritt.

Vi tror at det er helt nødvendig å ta utgangspunkt i brukernes erfaringer for å sikre tjenelige og effektive e-helsetilbud for alle.

"Forum" er en del av et samarbeidsprosjekt mellom NST (som også står bak denne web-siden) og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO). Prosjektet "Brukermedvirkning i planlegging og drift av telemedisinske tjenester" søker å etablere og utvikle brukermedvirkning som et praktisk arbeidsredskap i e-helsesektoren. Med det mener vi at tilbudene i langt større grad skal ta utgangspunkt i de ønsker og behov dere som brukere har. Men da må vi vite mer.

Prosjektet ønsker å fremme brukernes innflytelse i e-helsespørsmål gjennom to tiltak:

  • Etablering av et brukerforum for tilbakeføring av brukererfaringer til NST.
  • Etablering av et diskusjonsforum/ elektronisk nettverk for å stimulere informasjonsutvekslingen mellom brukerorganisasjonene og NST.

Prosjektperiode: 2002/2003

Har du spørsmål om prosjektet? Kontakt gjerne prosjektansvarlig: Halgeir Holthe ved Nasjonalt senter for telemedisin, e-post: halgeir.holthe@telemed.no, tlf. 77 75 40 19

ARTIKLER
Artiklene på helse-vett.no spenner over flere tema og fagfelt, men alle er relatert til helse på Internett.

Noen av artiklene er skrevet av eller på bestilling fra helse-vett redaksjonen, andre er hentet fra andre kilder på nettet. Forfatter/kilde er alltid oppgitt.

Har du artikler du kunne tenke deg å publisere på helse-vett.no kan disse sendes redaksjonen for vurdering.

Publiseringsmotor utviklet av CustomPublish AS