FORSIDENYHETSARKIVLENKERSPØRSMÅLARTIKLERSJEKKLISTEOM OSSENGLISH

Helsebiblioteket,- oppdatert kunnskap for norsk helsepersonell
skrevet av: Ellen K Christiansen 06.06.06
I dag åpnes Norges nye, elektroniske kunnskapstjeneste for helsepersonell - Helsebiblioteket.

Helsebiblioteket er rettet mot norsk helsepersonell, og skal sikre at de er faglig oppdatert til enhver tid.

Helsebiblioteket inneholder i hovedsak oppdatert faglig kunnskap om:

  • Ny forskning
  • Oppsummert forskning
  • Nasjonale faglige råd og retningslinjer fra offentlige myndigheter
  • Veiledere og prosedyrer utarbeidet av fagmiljøene
  • Lover, forskrifter og styringssignal fra myndighetene og helsetjenesten sine eiere

Helsebilioteket eies av de regionale helseforetakene og Sosial-og helsedirektoratet og redaksjonen for helse-Vett ser slett ikke bort fra at informasjonen kan være av interesse for flere.

Lenken finnes her

 ARTIKLER
Artiklene på helse-vett.no spenner over flere tema og fagfelt, men alle er relatert til helse på Internett.

Noen av artiklene er skrevet av eller på bestilling fra helse-vett redaksjonen, andre er hentet fra andre kilder på nettet. Forfatter/kilde er alltid oppgitt.

Har du artikler du kunne tenke deg å publisere på helse-vett.no kan disse sendes redaksjonen for vurdering.

Publiseringsmotor utviklet av CustomPublish AS