FORSIDENYHETSARKIVLENKERSPØRSMÅLARTIKLERSJEKKLISTEOM OSSENGLISH

Helseinformasjon og -rådgivning via digitalt TV,- en blandet suksess
skrevet av: Ellen K Christiansen 04.03.03

Det engelske helsedepartementet har gjennomført forsøk med å tilby helseinformasjon og -rådgivning via digitalt TV til innbyggere i London, Hull og Birmingham. I alt fire fjernsynskanaler var involvert i dette.

Forsøket pågikk over en 12-måneders periode og omfattet et on-line bibliotek om helsespørsmål og mulighet for to-veis konsultasjon.

Evaluering ble utført av City Uiversity i London og Sheffield University. Et av de viktigste funnene var at digitalt interaktivt TV ser ut til å nå fram til mennesker som ikke nås via Internett. Dette gjelder blant annet eldre, fattige og minoritetsgruppper som har TV, men ikke bruker PC.

Ett av tilbudene skilte seg ut som særlig vellykket. Det viste seg at 67% av brukerne av dette mente at informasjonen hjalp dem til å få en bedre forståelse av egen helsetilstand. Alle ville bruke tilbudet om igjen. De to andre ble etterhvert nedlagt.

Vil du vite mer om dette? Her er lenken til den engelske rapporten: http://www.soi.city.ac.uk/organisation/is/research/dhrg/reports/

 

ARTIKLER
Artiklene på helse-vett.no spenner over flere tema og fagfelt, men alle er relatert til helse på Internett.

Noen av artiklene er skrevet av eller på bestilling fra helse-vett redaksjonen, andre er hentet fra andre kilder på nettet. Forfatter/kilde er alltid oppgitt.

Har du artikler du kunne tenke deg å publisere på helse-vett.no kan disse sendes redaksjonen for vurdering.

Publiseringsmotor utviklet av CustomPublish AS