FORSIDENYHETSARKIVLENKERSPØRSMÅLARTIKLERSJEKKLISTEOM OSSENGLISH

Helseinformasjon over nettet: Stadig noe nytt. SMIL og Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
skrevet av: Ellen K Christiansen 09.02.04
SMIL - Skandinavisk Medisinsk Informasjon for Legfolk er et nordisk samarbeidsprosjekt. SMIL skal kvalitetsvurdere norske, danske og svenske nettsteder som tar opp sykdommer og deres behandling.

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten skal, iflg. Aftenposten 27. januar 2004, sørge for at vi kan føle oss tryggere på at den informasjonen vi får om helsespørsmål er pålitelig. Det er også planer om et fremtidig elektronisk bibliotek for leger.

Med andre ord: SMIL skal samle informasjon om forskjellige sykdommer, funksjonshemninger, undersøkelser og behandling fra ulike kilder. De skal ikke produsere eget informasjonsmateriale, men hente, samle og tilgjengeliggjøre det de vurderer som god helseinformasjon fra ulike kilder. SMIL henvender seg til pasienter, pårørende og en interessert allmennhet.

SMIL finner du her  

"Alle pasienter fortjener å få herredømme over egen helse, og til det trenger de kunnskap", sier Arild Bjørndal. Fra 1. januar 2004 er Bjørndal fagdirektør i Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.  Senteret tar mål av seg til å sammenstille resultatene av nasjonal og internasjonal forskning på ulike områder. En del av dette skal gjøres tilgjengelig for pasienter som står overfor valgsituasjoner vedrørende egen helse.

Aftenpostens artikkel finner du her

ARTIKLER
Artiklene på helse-vett.no spenner over flere tema og fagfelt, men alle er relatert til helse på Internett.

Noen av artiklene er skrevet av eller på bestilling fra helse-vett redaksjonen, andre er hentet fra andre kilder på nettet. Forfatter/kilde er alltid oppgitt.

Har du artikler du kunne tenke deg å publisere på helse-vett.no kan disse sendes redaksjonen for vurdering.

Publiseringsmotor utviklet av CustomPublish AS