FORSIDENYHETSARKIVLENKERSPØRSMÅLARTIKLERSJEKKLISTEOM OSSENGLISH

Helsenettstedene må skjerpe seg
skrevet av: Ellen K Christiansen 22.04.03

Sosial-og helsedirektoratet har foretatt en gjennomgang av i alt 39 norske helsenettsteder. Det er mye bra, men ingen av nettstedene oppfyller alle EUs kvalitetskrav.
Omtale av EUs kvalitetskrav finner du her
Og her

En rekke nettsteder har fått positiv omtale fordi de oppfyller ett eller flere av EUs kvalitetskrav: 
1. Åpenhet og ærlighet,
2. Autoritet (hvor informasjonen er hentet fra)
3. Personvern og sikkerhet (herunder ansvarsfraskrivelsesklausuler)
4. Oppdatering
5. Ansvarlighet (redaksjonelle rutiner for utvalg av stoff og kvalitetssikring)
6. Tilgjengelighet (tilrettelegging for blinde og svaksynte, søkerfunksjoner, lesbarhet og utskriftsmuligheter).

Det fremgår at 21 av 30 helsenettsteder har tilfredsstillende oppdatering og datering av sin informasjon, selv om noe i enkelte tilfeller var gammelt, mens bare 3 har oppfylt kravet om ansvarlighet og kravet om tilgjengelighet.

Totalvurderingen går ut på at det ser ut til at norske helsenettsteder satser mye på å gi god informasjon. Det er ikke funnet noe som tyder på at noen har skjulte (les: dårlige) hensikter.  

Aftenposten omtale finner du her

ARTIKLER
Artiklene på helse-vett.no spenner over flere tema og fagfelt, men alle er relatert til helse på Internett.

Noen av artiklene er skrevet av eller på bestilling fra helse-vett redaksjonen, andre er hentet fra andre kilder på nettet. Forfatter/kilde er alltid oppgitt.

Har du artikler du kunne tenke deg å publisere på helse-vett.no kan disse sendes redaksjonen for vurdering.

Publiseringsmotor utviklet av CustomPublish AS