FORSIDENYHETSARKIVLENKERSPØRSMÅLARTIKLERSJEKKLISTEOM OSSENGLISH

Husker du "Si@", den statlige tiltaksplanen for IT i helse-og sosialsektoren (2001-2003)?
skrevet av: Ellen K Christiansen 16.04.04
Planen er nå evaluert av det danske firmaet PLS Rambøll for Helse-og sosialdirektoratet. Utgangspunktet for evalueringen var følgende to spørsmål: "Hvordan ville verden sett ut uten "Si@?" og "Var det verdt det?"

PLD Rambølls helhetlige vurdering var at "Si@" har "bidratt positivt til å aksellerere og samordne IT-utviklingen i helse-og sosialsektoren i planperioden. PLS Rambøll mener videre at innsatsen og de anvendte ressursene står i forhold til de oppnådde resultatene", og at planen har medført resultater som ellers ikke ville vært oppnådd.

På den mer kritiske siden har PLD Rambøll påpekt at tiltaksplanen i større grad kunne ha fokusert på å fremme utviklingen av elektroniske pasientjournaler og på hvordan man kan håndtere de organisatoriske barrierer som erfaringsmessig kan være et hinder for implementering av IT-løsninger i helsesektoren. De har i denne forbindelse påpekt det faktum at det ennå ikke kan påvises storskalautbredelse av elektronisk samhandling i helsesektoren ut over i forbindelse med epikriser.

Hele rapporten finner du her

ARTIKLER
Artiklene på helse-vett.no spenner over flere tema og fagfelt, men alle er relatert til helse på Internett.

Noen av artiklene er skrevet av eller på bestilling fra helse-vett redaksjonen, andre er hentet fra andre kilder på nettet. Forfatter/kilde er alltid oppgitt.

Har du artikler du kunne tenke deg å publisere på helse-vett.no kan disse sendes redaksjonen for vurdering.

Publiseringsmotor utviklet av CustomPublish AS