FORSIDENYHETSARKIVLENKERSPØRSMÅLARTIKLERSJEKKLISTEOM OSSENGLISH

Hvem bruker Internett i helsesammenheng?
skrevet av: Helse Vett 20.03.02
Det er flere situasjoner der mennesker som er berørt av sykdom, eller interessert i helse, kan finne Internett nyttig. Undersøkelser i USA har vist at kronikere og pårørende til syke er spesielt store brukergrupper.
Andre undersøkelser har vist at mennesker som er berørt av lidelser som kan bli sett på som tabubelagt, for eksempel spesielle krefttyper, HIV og psykiske lidelser, har speisell nytte av å møte andre med samme helseproblem på Internett. Diskusjonsforum kan tilby sosial støtte for deg som er syk, pårørende til noen som er syk, eller på annen måte er berørt av sykdom. Se under "spørsmål" dersom du lurer på hvor du kan diskutere helsespørsmål på Internett.
ARTIKLER
Artiklene på helse-vett.no spenner over flere tema og fagfelt, men alle er relatert til helse på Internett.

Noen av artiklene er skrevet av eller på bestilling fra helse-vett redaksjonen, andre er hentet fra andre kilder på nettet. Forfatter/kilde er alltid oppgitt.

Har du artikler du kunne tenke deg å publisere på helse-vett.no kan disse sendes redaksjonen for vurdering.

Publiseringsmotor utviklet av CustomPublish AS