FORSIDENYHETSARKIVLENKERSPØRSMÅLARTIKLERSJEKKLISTEOM OSSENGLISH

Hvem ser oss?
skrevet av: Ellen K Christiansen 11.05.07
Personvernrapporten_2007Dette er ett av de spørsmål Datatilsynet stiller i personvernrapporten 2007. Rapporten behandler en rekke spørsmål knyttet til det som blant annet kalles "retten til å være i fred".  Det pekes på at de fleste er enige om at vi mennesker har behov for et fristed der ingen når oss, men at mye tyder på at  vårt private rom blir mindre og mindre. Rapporten inneholder en rekke eksempler på dette.
Den er spekket med eksempler på at vi alle blir "sett" i ulike sammenhenger, det være seg når vi flyr, ferdes i trafikken, tipper, handler, oppholder oss i byer eller foretar pengeoverføringer. Den inneholder interessante betraktninger rundt bruken av såkalte mikrochiper (RFID-brikker) og slår også fast at våre helsejournaler er langt fra trygge.

Rapporten inneholder også resultatene fra en stor undersøkelse om personvernets stilling i EU. Den konkluderer blant annet med at det ikke står spesielt bra til i våre naboland, men at Storbritannia er verre. Datatilsynet finner heller ingen grunn til å juble for norsk personvern.

Hele rapporten kan du laste ned  her . Den kan også bestilles gratis fra Datatilsynet.
ARTIKLER
Artiklene på helse-vett.no spenner over flere tema og fagfelt, men alle er relatert til helse på Internett.

Noen av artiklene er skrevet av eller på bestilling fra helse-vett redaksjonen, andre er hentet fra andre kilder på nettet. Forfatter/kilde er alltid oppgitt.

Har du artikler du kunne tenke deg å publisere på helse-vett.no kan disse sendes redaksjonen for vurdering.

Publiseringsmotor utviklet av CustomPublish AS