FORSIDENYHETSARKIVLENKERSPØRSMÅLARTIKLERSJEKKLISTEOM OSSENGLISH

Oppdatert 27. mai 2008
Hvilke nettsteder kan helsearbeidere anbefale sine pasienter?
skrevet av: Ellen K Christiansen 10.07.07
En konsumentI en artikkel i tidsskriftet "Utposten" har Øystein Eiring og Anne Tvedten, helsebiblioteket.no, skrevet om sin vurdering av en rekke helserelaterte nettsteder. Bakgrunnen for dette er at mange pasienter søker helseinformasjon på Internett, noe helsearbeidere takler på ulike måter. Forfatterne hevder at "stadig flere pasienter slutter å være passive mottakere av informasjon, og blir aktive konsumenter".

Artikkelforfatterne har benyttet seg av et verktøy kalt LIDA for å rangere ulike nettsider etter hvor tilgjengelige, brukervennlige og pålitelige de er, og har utformet en kvalitetsvurdering av en rekke ikke-kommersielle, norskspråklige helserelaterte nettsider basert på dette. De har også plukket ut enkeltkriterier og vurdert nettstedene opp mot dem.

Forfatterne har pekt på følgende svakheter ved gjennomgangen:
- Listene er ufullstendige
- Poengene for brukervennlighet og pålitelighet er delvis subjektive
- Nettsteder endrer seg
- Kvaliteten er ikke vurdert direkte, men ut fra nettsidenes oppbygning og måten stoffet på sidene er produsert

"Utposten" finner du her
For å finne selve artikkelen må du klikke på: Blader (helt nederst på siden)/Utposten nr 4 - 2007/Hvilke nettsteder kan vi anbefale pasientene? Av Øystein Eiring og Anne Tvedten (den 10. lenken ovenfra)
 

Og her finner du "Så gode er helsesidene Google liker"

Mer om dette her. Her finner du også en rekke relaterte lenker.

 

ARTIKLER
Artiklene på helse-vett.no spenner over flere tema og fagfelt, men alle er relatert til helse på Internett.

Noen av artiklene er skrevet av eller på bestilling fra helse-vett redaksjonen, andre er hentet fra andre kilder på nettet. Forfatter/kilde er alltid oppgitt.

Har du artikler du kunne tenke deg å publisere på helse-vett.no kan disse sendes redaksjonen for vurdering.

Publiseringsmotor utviklet av CustomPublish AS