FORSIDENYHETSARKIVLENKERSPØRSMÅLARTIKLERSJEKKLISTEOM OSSENGLISH

Hvordan kan jeg bruke Internett i helsesammenheng?
skrevet av: Hege Andreassen 17.12.01
God julFor å få en diagnose på din konkrete helsetilstand må du oppsøke lege. Helsetilbud på Internett kan ikke erstatte de helsetilbudene vi får på sykehus, legekontorer og andre helseinstitusjoner. Helsetilbud på Internett representerer imidlertid et viktig supplement til helsevesenet forøvrig.

Helsetilbud på Internett supplerer med:

  • Anonyme spørsmål-svar tjenester
  • Annenhåndsvurderinger
  • Muligheter til å diskutere helsespørsmål i forum og chat-grupper
  • Informasjon
ARTIKLER
Artiklene på helse-vett.no spenner over flere tema og fagfelt, men alle er relatert til helse på Internett.

Noen av artiklene er skrevet av eller på bestilling fra helse-vett redaksjonen, andre er hentet fra andre kilder på nettet. Forfatter/kilde er alltid oppgitt.

Har du artikler du kunne tenke deg å publisere på helse-vett.no kan disse sendes redaksjonen for vurdering.

Publiseringsmotor utviklet av CustomPublish AS