FORSIDENYHETSARKIVLENKERSPØRSMÅLARTIKLERSJEKKLISTEOM OSSENGLISH

IKT i helsevesenet
skrevet av: Brede Solvoll 06.03.02
Trenden i det norske samfunnet i dag går mot økt bruk av informasjons- og
kommunikasjonsteknologi (IKT). E-post og SMS meldinger på mobiltelefonen blir
brukt av stadig flere, både når de er på jakt etter informasjon og når de
kommuniserer privat. 

Det er konstatert en betydelig nedgang i bruk av fasttelefon. Reduksjonen synes i hovedsak å dekkes av økt bruk av e-post, som kan ses i sammenheng med den stadig økende tilgangen og bruken av Internett i Norge. Blant norsk ungdom har mobiltelefon langt på vei tatt over, og skapt nye kommunikasjonsbehov som tidligere ble utfylt av fastlinje telefon. Nye tjenester relatert til SMS meldinger og generell mobiltelefonbruk utvikles i høyt tempo.

I forhold til helsetjenester kan den nye utviklingen åpne nye muligheter for kommunikasjon om helse. Mulighetene for ”helseservice” basert på teknologi er mange. Ett eksempel er at disse teknologiene kan være med på å øke anonymiteten og gjøre det lettere å betro sine problemer eller spørsmål. Enkelte nettbaserte helseportaler tilbyr allerede SMS tjenester til brukere.

ARTIKLER
Artiklene på helse-vett.no spenner over flere tema og fagfelt, men alle er relatert til helse på Internett.

Noen av artiklene er skrevet av eller på bestilling fra helse-vett redaksjonen, andre er hentet fra andre kilder på nettet. Forfatter/kilde er alltid oppgitt.

Har du artikler du kunne tenke deg å publisere på helse-vett.no kan disse sendes redaksjonen for vurdering.

Publiseringsmotor utviklet av CustomPublish AS