www2.helse-vett.no

Danskene diskuterer den kompetente pasienten
skrevet av: Ellen K Christiansen 05.12.03
KøI 25. november nummeret av det danske "Ugeskrift for læger" er "Den kompetente pasienten" tatt opp som tema. Det er blant annet pekt på at flere og flere pasienter vet mer og mer om sin sykdom. De skal også være kjent med systemene, kjenne sine rettigheter og ikke ta et nei for et nei. Men dette gjelder ikke alle.

Internett er ofte en kilde til kunnskap for velinformerte pasienter. I følge disse artiklene kan leger  oppleve at pasienter i større grad bestiller bestemte undersøkelser, de dyreste medisinene og helst ser at de får en second opinion. Disse endringene i pasientenes atferd virker igjen inn på legenes måte å praktisere på. Noen mener at disse pasientene er både tidkrevende og dyre for samfunnet.

 

Lenken under leder til selve tidsskriftet, og derfra kan du klikke deg til artiklene "Den kombattante pasienten" og "Glem ikke de svage" av Christian Andersen via "Tidligere numre" og "48/2003 - 25/11". Dessverre er dette noe tungvint, men til gjengjeld er det spennende artikler.

Lenken til tidsskriftet er her

ARTIKLER
Artiklene på helse-vett.no spenner over flere tema og fagfelt, men alle er relatert til helse på Internett.

Noen av artiklene er skrevet av eller på bestilling fra helse-vett redaksjonen, andre er hentet fra andre kilder på nettet. Forfatter/kilde er alltid oppgitt.

Har du artikler du kunne tenke deg å publisere på helse-vett.no kan disse sendes redaksjonen for vurdering.