www2.helse-vett.no

British Medical Journal (BMJ): Temanummer om elektronisk samhandling i helsesektoren
skrevet av: Ellen K Christiansen 25.05.04
Nye verktøy i helsesektoren stiller krav om nye måter å tenke på.

Utgangspunktet for å lage dette temanummeret var at elektronisk samhandling i helsesektoren er blitt stadig mer aktuelt det siste tiåret. Utgiverne av BMJ ønsket å finne ut hvorvidt disse nyvinningene har svart til forventningene, samt få en oversikt over forskning på området.

Utgiverne av temanummeret gjorde seg noen refleksjoner etter å ha vurdert de innkomne bidrag, nesten 100 i tallet:

Det er åpenbart at bruk av informasjons-og kommunikasjonsteknologi (IKT) påvirker både måten vi kommuniserer, lærer og tenker på. Det er imidlertid vanskelig å se rekkevidden av hvordan dette vil påvirke oss på sikt, minst like vanskelig som å se hvilke konsekvenser oppfinnelsen av boktrykkerkunsten skulle komme til å få i vår kultur.  

Følgende fremgår av de innkomne bidrag:
1. Det gis få eller ingen svar på hvordan bruk av IKT i helsesammenheng konkret kan forbedre vår helse.
2. Flere av bidragene gir nærmere beskrivelser av samspillet mellom mennesker og teknologi, og har synspunkter på hva som er årsakene til at dette ikke alltid fungerer like godt.

Av spørsmål som ikke ble besvart nevnes følgende:
1. Hvordan kan bruk av IKT bidra til å holde folk friske?
2. Hvem vil og kan bruke de nye verktøyene?
3. Hva med grupper av befolkningen som ikke vil eller kan bruke dem? 
og
4. Hva med dem som vokser opp med IKT? (Wat bout doze hu r leavin us bhind?)

Konklusjon
Helsevesenet kan ikke ignorere et teknologisk landskap og holdninger i rask endring. For første gang i historien har vi kanskje det nødvendige verktøy til å skape fleksible tjenester som kan møte befolkningens og helsepersonellets behov, uavhengig av hvem eller hvor de er. Hvis vi skal forstå den fulle bredden av potensialet i IKT, kreves en endring av fokus fra vår konkurransemenatalitet og smale egeninteresse , fokusert på "duppedingser", til generøsitet og samarbeid med pasienter/brukere i fokus.

Dette nummeret av BMJ finner du her


 

 

 

 

ARTIKLER
Artiklene på helse-vett.no spenner over flere tema og fagfelt, men alle er relatert til helse på Internett.

Noen av artiklene er skrevet av eller på bestilling fra helse-vett redaksjonen, andre er hentet fra andre kilder på nettet. Forfatter/kilde er alltid oppgitt.

Har du artikler du kunne tenke deg å publisere på helse-vett.no kan disse sendes redaksjonen for vurdering.