www2.helse-vett.no

Noen smakebiter fra konferanse om eHelse og brukermedvirkning
skrevet av: Ellen K Christiansen 06.07.04
Sommer i tromsøNasjonalt senter for telemedisin (som også står bak
denne nettsiden) avholdt konferanse om "Brukermedvirkning innen eHelse:
Utfordringer for forskning, teknologi og helsetjenesten" fra 21. til 23. juni i
Tromsø. Konferansen samlet ca. 300 deltagere fra over 20 forskjellige land,
og ble avviklet i stort sett strålende vær.


Konferansens fokus var brukere og deres erfaringer og visjoner og ønsker for fremtiden. Ian Cramer fra USA, representant for brukerne og HIV-smittet gjennom mange år, mente at helsevesenet må få øynene opp for at pasienter er spesialister på egen sykdom. Dette medfører at pasienten må bli vist respekt på en helt annen måte enn hva tilfellet er i dag fra helsevesenets side. Det er pasienten som er spesialist på egne behov. Legen kan ikke "se" pasientens behov uten å spørre først!

I forbindelse med bruk av teknologi og telemedisin i helsevesenet er Ian Kramer opptatt av at dette må være et supplement og ikke en erstatning for legens tilstedeværelse hos pasienten. "Vi må bruke teknologien til å hente bedre informasjon fra pasient til lege - ikke bare motsatt veg. Gi oss verktøyet og vis oss hvordan vi skal bruke det. Da tror jeg vi kommer langt", sa han.

Mer om dette og andre foredrag finner du her

ARTIKLER
Artiklene på helse-vett.no spenner over flere tema og fagfelt, men alle er relatert til helse på Internett.

Noen av artiklene er skrevet av eller på bestilling fra helse-vett redaksjonen, andre er hentet fra andre kilder på nettet. Forfatter/kilde er alltid oppgitt.

Har du artikler du kunne tenke deg å publisere på helse-vett.no kan disse sendes redaksjonen for vurdering.