www2.helse-vett.no

Mer enn 53 millioner amerikanske voksne har vært aktive på internett.
skrevet av: Ellen K Christiansen 22.07.04
Virtuelt møteUndersøkelsen som hevder dette er utført av Pew Internet & American Life project i februar 2004 og viser at 43% av alle amerikanske internett-brukere har skrevet eller svart på innlegg, lagt ut fotografier eller på annen måte bidratt til innhold på nettet. Undersøkelsen omhandler ikke temaet helse spesielt, men forteller noe om bruken generelt. Vi vet imidlertid fra ulike undersøkelser at interessen for helsepørsmål blant brukere av internett (og andre) er stor.
I undersøkelsen er de som bidrar med innhold delt inn i tre ulike grupper:

1. "Power creators" er de mest entusiastiske bidragsyterne. Deres gjennomsnittsalder er 25 år.
2. "Older creators" er de som har størst tilbøyelighet til å ha sin egen web-side. De er høyt utdannet og
    har en gjennomsnittsalder på 58 år.
3. "Content omnivores" er de som bruker internett mest variert. De logger seg ofte på og bruker mye tid
    på ulike aktiviteter. Gjennomsnittsalder: 40 år

Ett av temaene for rapporten er de såkalte "blogs" eller web-logger/dagbøker. To prosent av internett-brukerne i undersøkelsen rapporterte at de skrev web-log eller dagbok på nettet. Elleve prosent av internett-brukerne går inn på "blogs" skrevet av andre, en tredjedel av disse kommenterer det de leser på en eller annen måte. Synes du dette høres interessant ut?

Du finner rapporten her:The report in English

 

ARTIKLER
Artiklene på helse-vett.no spenner over flere tema og fagfelt, men alle er relatert til helse på Internett.

Noen av artiklene er skrevet av eller på bestilling fra helse-vett redaksjonen, andre er hentet fra andre kilder på nettet. Forfatter/kilde er alltid oppgitt.

Har du artikler du kunne tenke deg å publisere på helse-vett.no kan disse sendes redaksjonen for vurdering.