www2.helse-vett.no

Klipp fra "Dagens Medisin": Makt til pasientene gir bedre helse
skrevet av: Ellen K Christiansen 24.09.04
Pasienter som tar aktivt del i beslutninger om eget liv og egen helse, bedrer sin evne til å mestre kronisk sykdom. Dette hevder Arild Bjørndal, fagdirektør i Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, i gårsdagens utgave av "Dagens Medisin".  Han peker også¨på at leger som er særlig opptatt av pasientene, har mer tilfredse pasienter.
 
Det er forsket på effekten av ulike måter å involvere pasientene på. Man har blant annet sett på pasientskoler, verktøy for beslutningsstøtte, ulike måter å kommunisere beslutninger på og betydningen av å jobbe med "møtet" mellom lege og pasient.

Det er systematisert enkelte erfaringer fra behandlingen av diabetes, og noen konklusjoner er det mulig å trekke: Telefonstøtte og gode tilbakemeldinger på testresultater gir pasienten bedre kontroll over egen sykdom. Pasienter som er trent i å ta ansvar for egen kronisk sykdom, ser ut til å ha større tilbøyelighet til å følge opp effektive behandlingsopplegg, enn de som ikke er det.

Avslutningsvis er det pekt på at det ikke er legen som "eier" pasientens sykdom og journal, og at det er legen og pasienten som sammen må definere de gode beslutninger. Det er pasienten som til daglig fatter de fleste beslutningene om egen sykdom, og spørsmålet er hvordan legen kan fungere som en ressurs pasienten kan ha nytte av.

Samme utgave av "Dagens Medisin" inneholder også en artikkel om bruk av SMS, e-post og telefon i kontakten mellom lege og pasient.

Lenken til den artikkelen finner du her

 

 

 

ARTIKLER
Artiklene på helse-vett.no spenner over flere tema og fagfelt, men alle er relatert til helse på Internett.

Noen av artiklene er skrevet av eller på bestilling fra helse-vett redaksjonen, andre er hentet fra andre kilder på nettet. Forfatter/kilde er alltid oppgitt.

Har du artikler du kunne tenke deg å publisere på helse-vett.no kan disse sendes redaksjonen for vurdering.