www2.helse-vett.no

En litt forsinket julerefleksjon fra danskenes "Ugeskrift for læger"
skrevet av: Ellen K Christiansen 23.02.05
Siste nummerÅrets julenummer kom ut 13. desember med følgende tittel på lederen: "Hvor skal vi hen, du?". I lederen blir det blant annet reflektert over at helsevesenet og pasientenes rolle og forventninger er i stadig endring og hva betydningen av dette er.
Redaktøren er inne på at pasientene blir mer "krevende" i den forstand at de forventer at det blir tatt individuelle hensyn i behandlingen og rådgivningen. I endel situasjoner vil de heller være kunder i et sunnhetsmarked enn pasient. Mulighetene innen medisinen øker og dette er også med på å prege pasientenes forventninger til helsevesenet. E-læring og telemedisin er også pekt på som faktorer som påvirker utviklingen.

Lenken til lederen finner du her

ARTIKLER
Artiklene på helse-vett.no spenner over flere tema og fagfelt, men alle er relatert til helse på Internett.

Noen av artiklene er skrevet av eller på bestilling fra helse-vett redaksjonen, andre er hentet fra andre kilder på nettet. Forfatter/kilde er alltid oppgitt.

Har du artikler du kunne tenke deg å publisere på helse-vett.no kan disse sendes redaksjonen for vurdering.