www2.helse-vett.no

Sykehuset i Vestfold går nye veier
skrevet av: Ellen K Christiansen 02.03.05
Sykehuset i Tønsberg vil tilby PC til 172 pasienter som omfattes av 6. byggetrinn.  PC-skjermen vil gi pasientene tilgang til egen journal og personalet får adgang til prøvesvar. I tillegg får pasientene TV, video, radio og telefon via PC'n.
Og til dem av dere som ev. er bekymret for de eldre pasientene: Det opplyses at undersøkelser fra andre land viser at de eldre takler dette greit. De som surfer mest på nettet er pasienter over 65 år.

Hvis noen har referansen til det siste, er redaksjonen meget interessert!

Linken til artikkelen i Tønsberg Blad finner dere her

ARTIKLER
Artiklene på helse-vett.no spenner over flere tema og fagfelt, men alle er relatert til helse på Internett.

Noen av artiklene er skrevet av eller på bestilling fra helse-vett redaksjonen, andre er hentet fra andre kilder på nettet. Forfatter/kilde er alltid oppgitt.

Har du artikler du kunne tenke deg å publisere på helse-vett.no kan disse sendes redaksjonen for vurdering.