www2.helse-vett.no

- Som en søvngjenger inn i et overvåkingssamfunn?
skrevet av: Ellen K Christiansen 14.07.05
RapportenRedaksjonen ønsker alle en riktig god sommer med Personvernrapporten 2005 fra Datatilsynet som fyller 25 år i år. Rapporten inneholder en rekke interessante artikler og synspunkter.

Direktør Georg Apenes i Datatilsynet peker innledningsvis på at vi alle har krav på samfunnets hjelp til å beskytte og bevare privatlivets fred. Han stiller ellers spørsmål ved om folk er like opptatt av å verne privatlivets fred i 2005 som de var i 1980. Redaksjonen ser ikke bort fra at rapportens tittel er et uttrykk for hva han mener om dette.

Retten til privatlivets fred er for øvrig forankret i den europeiske menneskerettskonvensjon og i FNs deklarasjon om menneskerettigheter. Det er dermed ikke noe Datatilsynet har "funnet på". Rapporten inneholder ellers en hel del tankevekkende stoff om elektroniske spor, rett til anonymitet i ulike situasjoner og noen synspunkter på "nettikette".

Vær så god, rapporten finner du her

 

 

ARTIKLER
Artiklene på helse-vett.no spenner over flere tema og fagfelt, men alle er relatert til helse på Internett.

Noen av artiklene er skrevet av eller på bestilling fra helse-vett redaksjonen, andre er hentet fra andre kilder på nettet. Forfatter/kilde er alltid oppgitt.

Har du artikler du kunne tenke deg å publisere på helse-vett.no kan disse sendes redaksjonen for vurdering.