www2.helse-vett.no

Internett-bruk på topp i Norden
European social survey - ESS
skrevet av: Hege Andreassen 25.10.05
ESS logoDetaljer fra den europeiske undersøkelsen ESS - European Social Survey, viser at Internett brukes mest i Norden, og minst i sør- og øst Europa. Spørsmål om helse og helsetjenester er et annet tema som dekkes i undersøkelsen.
Data fra undersøkelsen er tilgjengelig på nett. Lag dine egne analyser eller følg med på forskning.no. Der får du små drypp fra undersøkelsen daglig. Den 16.oktober kunne de opplyse om detaljer rundt europeeres Internettbruk.

European Social Survey (ESS) er en stor europeisk undersøkelse der 40 000 mennesker i 20 land har svart på hele 150 spørsmål. Metoden som er brukt er ansikt til ansikt intervjuer.

ARTIKLER
Artiklene på helse-vett.no spenner over flere tema og fagfelt, men alle er relatert til helse på Internett.

Noen av artiklene er skrevet av eller på bestilling fra helse-vett redaksjonen, andre er hentet fra andre kilder på nettet. Forfatter/kilde er alltid oppgitt.

Har du artikler du kunne tenke deg å publisere på helse-vett.no kan disse sendes redaksjonen for vurdering.