www2.helse-vett.no

Veileder fra US National library
Hvordan evaluere helsesider på Internett
skrevet av: Hege Andreassen 23.03.06
Ønsker du å supplere informasjon fra helse-vett.no om hvordan du kan vurdere sider med helseinformasjon på nettet, har National library of medicine i USA laget en fin tutorial. Denne er på engelsk.
Gjennom bruk av bilde, lyd og tekst forteller de hvordan du kan vurdere kvaliteten på nettsteder ved hjelp av enkle kriterier. Du får presentert eksempler på gode og dårlige sider, og får forklaringer på hva som kan vise seg å være dårlig for deg som helsebruker, og hvorfor. Du finner veilederen her.
Se også helse-vett.no's egen norske sjekkliste for helsesteder på Internett.
ARTIKLER
Artiklene på helse-vett.no spenner over flere tema og fagfelt, men alle er relatert til helse på Internett.

Noen av artiklene er skrevet av eller på bestilling fra helse-vett redaksjonen, andre er hentet fra andre kilder på nettet. Forfatter/kilde er alltid oppgitt.

Har du artikler du kunne tenke deg å publisere på helse-vett.no kan disse sendes redaksjonen for vurdering.