www2.helse-vett.no

Skillet mellom reklame og redaksjonelt stoff?
skrevet av: Helse Vett 23.07.14

Mange aktører på Internett har kommersielle interesser. Skillet mellom reklame og objektiv informasjon er ikke alltid like klart. Selv om det er få som har interesse av å spre uriktig informasjon om helse, er det viktig å huske på at all helseinformasjon ikke nødvendigvis er uhildet og nøytral.Det kan derfor være av interesse for deg å vite hvem som står bak de ulike tjenestene og hvilke interesser de ønsker å ivareta.

Sjekk nettstedene du bruker, og gjør dine egne vurderinger:

  • remgår det klart hvem som står bak nettsiden og hvilke interesser de ønsker å fremme?
  • Fremgår det klart hva som er reklame og hva som er redaksjonelt stoff? 
  • Helseinstitusjoner og fagfolk kan være sponset av kommersielle aktører.
  • Flere selskaper som har kommersielle interesser på helsemarkedet legger ut informasjon om helse og sykdom på sine nettsteder. Denne informasjonen kan være korrekt nok, men vær oppmerksom på at den kan være mindre objektiv og nyansert enn informasjonen på upartiske nettsteder.
  • Alle reklamefinansierte sider på nettet vil ha interesse av ditt besøk, uavhengig av om du kjøper noe eller ikke. Når du blir registrert som besøkende på en side som finansieres av reklame, er du med på å danne grunnlag for deres reklameinntekter.
ARTIKLER
Artiklene på helse-vett.no spenner over flere tema og fagfelt, men alle er relatert til helse på Internett.

Noen av artiklene er skrevet av eller på bestilling fra helse-vett redaksjonen, andre er hentet fra andre kilder på nettet. Forfatter/kilde er alltid oppgitt.

Har du artikler du kunne tenke deg å publisere på helse-vett.no kan disse sendes redaksjonen for vurdering.