www2.helse-vett.no

NSTs befolkningsundersøkelse fra 2001
Økt bruk av Internett til helseformål
skrevet av: Hege Andreassen 23.11.01
Bruken av Internett til helseformål er steget med 12% fra i fjor.
I årets befolkningsundersøkelse gjort av Nasjonalt senter for telemedisin er det hele 31% som sier de har skaffet seg helseinformasjon eller medisinsk informasjon på Internett, mot 19% i 2000.

NST arbeider for tiden med rapport fra årets befolkningsundersøkelse om bruk av Internett til helseformål.

Det er i aldersgruppen 30-44 år at bruken er størst (47%), vi spør oss om dette kan ha sammenheng med at det er i denne gruppen vi finner flest småbarnsforeldre? 38 % av ungdom mellom 15 og 29 år har brukt Internett til helseformål, mens det i gruppen over 60 er 9% som har benyttet Internett i helsesammenheng. Selv om dette tallet er lite sammenlignet med de andre aldersgruppene er det faktisk i blant de eldste at den relative økningen er størst: Tallet er hele firedoblet fra i fjor

ARTIKLER
Artiklene på helse-vett.no spenner over flere tema og fagfelt, men alle er relatert til helse på Internett.

Noen av artiklene er skrevet av eller på bestilling fra helse-vett redaksjonen, andre er hentet fra andre kilder på nettet. Forfatter/kilde er alltid oppgitt.

Har du artikler du kunne tenke deg å publisere på helse-vett.no kan disse sendes redaksjonen for vurdering.